PROJEKT EÚ

 

OPERAČNÝ PROGRAM
INTELIGENTÝ ROZVOJ NA ROKY 2014-2020
ÚLOHA 3.2.2 ÚVER NA TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE

 

Názov projektu: Implementácia technológie zvanej automatizovaná práčovňa využívajúca riešenia pre cirkuláciu vody a rekuperáciu vzduchu.

 

Celkovým cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a inováciu spoločnosti SimplyQ na domácom trhu.

 

Konkrétnymi cieľmi projektu sú predovšetkým:

 • Implementácia novej technológie zvanej automatizovaná práčovňa využívajúca riešenia pre cirkuláciu vody a rekuperáciu vzduchu.
 • Dosiahnutie úplnej technickej, právnej a organizačnej pripravenosti ponúknuť na trhu vylepšenú službu prania bielizne s kvalitatívnymi parametrami, ktoré v súčasnosti nie sú ponúkané na domácom trhu.
   

Efekty realizácie projektu:

 • Zvyšovanie potenciálu poskytovania služieb spoločnosti
 • Zvyšovanie predaja a výnosov spoločnosti
 • Získavanie nových zákazníkov
 • Zvyšovanie investičnej kapacity spoločnosti v dôsledku zvýšeného prevádzkového zisku
 • Zvýšenie kvality ponúkaných služieb
 • Zvýšenie miery podnikovej inovácie.
   

Hodnota projektu - 6 677 000 PLN vrátane oprávnených nákladov - 5 492 000 PLN

Príspevok z európskych fondov (finančný príspevok) - 3 019 350 PLN